در این بخش می توانید فونتهای فارسی و انگلیسی مد نظر خود را به صورت مجموعه های تفکیک شده دانلود و نصب کنید. تمام فونتهای مورد نیاز فایلهای بارگذاری شده در این وبسایت در این مجموعه فونتها وجود دارند. این فونتها با فرمت TTF می باشند.