آرم و یا نشانه ای که توصیفی از کسب و کار و برندینگ کسب و کارها می باشد و معمولا بصورت انحصاری طراحی می شوند.

فیلتر