فایلهایی جهت پیش نمایش واقعی طرحهای تبلیغاتی و بیشتر مورد نیاز طراحان و گرافیستها می باشد. این فایلها در فتوشاپ و با کیفیت بسیار عالی طراحی می شوند.

فیلتر