سایر طرحهای تبلیغاتی همچون پازل/ کارتهایی در ابعاد معمولا A6 که بعنوان کارت پستال/ کارت تبریک/ کارت دعوت/ کارت شناسایی/ کاربرد دارند.همچنین لیوان/ ساک دستی و غیره را شامل می شود.

فیلتر